Помощь морякам и их семьям в размещении в Румынии

 TO WHOM IT MAY CONCERN / УСІМ, КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ

Any assistance accepted by you on transportation and/or accommodation for you and your families in March – April 2022, including, transportation to the border of Ukraine, crossing the border of Ukraine, transportation to the other countries, accommodation in the other countries, from the Marine Transport Workers’ Trade Union of Ukraine, International Transport Workers` Federation (ITF), ITF Seafarers Trust, is entirely at your own risk.
 
The abovementioned assistance includes the possibility of free travel by bus to the place of accommodation in Romania and/or Poland, the possibility of free accommodation and meals in Romania and/or Poland for a period not exceeding 7 days from the date of arrival. The terms of assistance may be changed by the Marine Transport Workers’ Trade Union of Ukraine, the International Transport Workers` Federation (ITF), ITF Seafarers Trust unilaterally depending on the current situation. After 7 days from the date of arrival, the provision of free accommodation and meals will be suspended. After 7 days from the date of arrival you should either leave the place of residence or, if available in such a place of residence, pay for all services, including accommodation and meals by your own account.
 
 
 
The Marine Transport Workers’ Trade Union of Ukraine, International Transport Workers` Federation (ITF), ITF Seafarers Trust do not provide the assistance in searching for work, further transportation on the territory of the European Union, selection of other places of accommodation, etc.
  By filling in and submitting this form, you acknowledge and accept the above.
For clarity, there will be no liability on the part of the International Transport Workers’ Federation (ITF), ITF Seafarers Trust, The Marine Transport Workers’ Trade Union of Ukraine or any of its members or officials whatsoever.
 
IT IS IMPORTANT THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THIS STATEMENT BEFORE SIGNING. IF THERE IS ANY TERM THAT YOU DO NOT HAVE UNDERSTOOD, THEN PLEASE INFORM US BEFORE SIGNING.
Будь-яка допомога, яку Ви приймаєте щодо транспортування та/або проживання для Вас та Ваших сімей в період березня-квітня 2022 року, у тому числі щодо перевезення до кордону України, перетину кордону України, перевезення до інших країн, розміщення у інших країнах, від Профспілки робітників морського транспорту України,  Міжнародної федерації  транспортників (ITF), ITF Seafarers Trust, відноситься повністю на Ваш страх і ризик.
Зазначена вище допомога включає  надання можливості безкоштовного проїзду на автобусі до місць розміщення у Румунії та/або Польщі, надання можливості безкоштовного  проживання та харчування у Румунії та/або Польщі на строк не більше 7 діб з дати прибуття. Умови надання допомоги можуть бути змінені з боку Профспілки робітників морського транспорту України,  Міжнародної федерації  транспортників (ITF), ITF Seafarers Trust в односторонньому порядку залежно від ситуації, яка складається на поточний момент. По закінченню 7 діб з дати прибуття  допомога з  надання  можливості безкоштовного  проживання та харчування припиняється. По закінченню 7 діб з дати  прибуття Ви маєте або залишити місце  проживання або, у разі наявності такої можливості у місцях для  проживання, оплачувати надання усіх послуг, включаючи проживання та харчування самостійно.  
Профспілка робітників морського транспорту України, Міжнародна федерація  транспортників (ITF), ITF Seafarers Trust  не надає допомогу з пошуку роботи, подальшого проїзду територією країн Європейського Союзу, підбору інших місць для  розміщення тощо. 
Заповнюючи та надаючи це повідомлення, Ви визнаєте та приймаєте вищезазначене.
Для ясності, не буде ніякої відповідальності з боку Міжнародної федерації  транспортників (ITF),  ITF Seafarers Trust, Профспілки робітників морського транспорту України або будь-якого з її членів або посадових осіб. 

ВАЖЛИВО, ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ ТА РОЗУМІЛИ ЦЮ ЗАЯВУ ПЕРЕД ПІДПИСАННЯМ. ЯКЩО Є  БУДЬ-ЯКИЙ ТЕРМІН, ЯКИЙ  ВИ НЕ ЗРОЗУМІЛИ,  ПОВІДОМТЕ НАМ ПРО ЦЕ  ПЕРЕД ПІДПИСОМ.